Kuntavaaliohjelma 2012-2016 + toteutus

Vaaliohjelmasisältö 2012 ja sen käytännön toteuttaminen 2013-2016

 • Itsenäinen Kauniainen
 • Alhainen veroprosentti on säilytettävä
 • Kunnan peruspalvelut on turvattava
 • Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla
 • Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

1. Kauniaisten itsenäisyys on säilytettävä – Oma kunta kullan kallis!
Mielestämme Kauniaisten pitää pysyä itsenäisenä kaupunkina Kauniaisten palveluiden tason säilyttämiseksi ja paikallisen päätöksenteon varmistamiseksi. Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista ei saa pakottaa tai painostaa kuntaliitoksiin millään tavalla. Kauniaisilla on oltava oikeus järjestää kunnalliset palvelut itse tai kuntien välisellä yhteistyöllä sopivissa yhteistyöelimissä.

2. Kauniaisten alhainen veroprosentti on säilytettävä
Kauniainen on vakavarainen kaupunki, jonka alhainen veroprosentti on säilytettävä. Veroprosentin korottamisen sijaan kaupungin tulee tervehdyttää kuntataloutta muutoin. Kaupunki voi esim. luopua tarpeettomista kiinteistöistä sekä myös vähentää kunnan toimintojen päällekkäisyyttä ja byrokratiaa sekä muutoin tehostaa organisaatioita.

3. Kauniaisten laadukkaat peruspalvelut on turvattava
Kauniaisissa on laadukkaat koulut, terveydenhuolto, päivähoito ja vanhusten hoito. Laadukkaat peruspalvelut on turvattava Kauniaisissa jatkossakin. Tarvittaessa voidaan käyttää yksityisiä yrityksiä täydentämään kunnan palveluita ja tasaamaan ruuhkahuippuja.
Koulujen vaatimista resursseista ei tingitä. Tulevaisuus on koulutuksessa ja osaamisessa.
Nuorten työllistymistä Kauniaisissa on tuettava tarvittaessa työllistämisin. Kauniaislaisille nuorille on pyrittävä järjestämään kunnan toimesta kesätyöpaikka.
Kunnan asukkaille on tarjottava tarvittavaa tukea panostamalla ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, terveellisiä elintapoja sekä työssä jaksamista pitää tukea jo nuoresta lähtien. Terveelliset elintavat ovat hyvän ja terveen elämän lähtökohta. Terveellisiä elämäntapoja voidaan edistää tarjoamalla monipuolisia liikuntapalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Erityisesti lasten ja nuorten kohdalla yhdenvertaiset harrastusmahdollisuudet varallisuudesta riippumatta ovat tärkeitä. Ikääntyville on turvattava hyvä ja terveyttä edistävä vanhuus myös liikuntapalveluiden osalta. Eläkeläisten ilmainen kuntosali ja uimahalli Kauniaisissa on säilytettävä.

4. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla
Kaavoitus on Kauniaisissa tehtävä asukkaiden ehdoilla, jossa on myös huomioitava nuorten asumismahdollisuudet.
Kaavoitusratkaisuissa on turvattava lähipalveluiden saatavuus sekä pienyritysten toimintamahdollisuudet. Kaavoituksessa on huomioitava myös Kauniaisten säilyminen luonnonläheisenä ja puistomaisena kaupunkina. Kauniaisten virkistysalueita on vaalittava.

5. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta
Kuntien toiminnan tulee perustua aitoon demokratiaan. Perussuomalaiset ovat asukkaiden asialla.
Kunnan henkilöstön ammattitaitoon ja koulutukseen on panostettava. Henkilöstöön panostaminen parantaa myös kunnan päätöksenteon oikeudenmukaisuutta ja joutuisuutta sekä siten myös kuntalaisten hyvinvointia.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

1. Itsenäinen Kauniainen

 • KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen kuntarakennelaista (4.3.2013)
 • KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen metropolialueesta (13.5.2013)
 • KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen metropolialueesta (2.2.2015)
 • KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen kuntajaon muuttamisesta (16.3.2015)

2. Alhainen veroprosentti on säilytettävä

 • KH hankkeen esitetyt päiväkodin tavoitekustannukset 4,9 M€ muuttaminen enimmäiskustannuksiksi (28.1.2013)
 • KH hankkeen esitetty päiväkodin viherkatto (250.000 €) poistaminen kosteusongelmien ja kustannusten takia (28.1.2013)
 • Määräalan myynti perustettavan yhtiön lukuun muuttaminen määräalan myynniksi, jolla myynnillä kaupungille ei aiheutuisi turhaa 88.000 €:n varainsiirtoveroa (29.4.2013).
 • Kaupungintalon remontointi 2,1 M€ 2,6 M€:n sijaan (17.11.2014)
 • Kaupungin omavelkaiselle takaukselle edellytettävä vastavakuus lain mukaisesti (8.6.2015, 14.12.2015 ja 8.2.2016)
 • Järjestelyssä kaupungin kokonaisvastuiden määrä on oltava selvillä (21.9.2015)
 • Aiemmasta pakolaisten sijoittamissopimuksesta pidettävä kiinni, ei uusia sitoumuksia sekä sen kustannukset on esitettävä (13.6.2016)
 • Kaupungin luottamushenkilöille maksettava mobiililaitteen käyttökorvaus vain 1 kpl/henkilö ja vasta 1.1.2017 lukien (17.10.2016)

3. Kunnan peruspalvelut on turvattava

4. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

 • Valtuustoaloite retkiluisteluradan rakentamista Gallträskille (28.1.2013) ja (10.6.2013)
 • Lasketteluhissin rakentaminen (11.11.2013)
 • Asemakaavan muuttamiseen ei ryhdytä rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi (15.9.2014) ja 8.2.2016)
 • Monipuoliset lähipalvelut turvattava (15.12.2014)
 • Osa rakennettavista asunnoista myös ARA-rahoitteisia vapaarahoitteisuuden lisäksi (15.12.2014)
 • Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (lautakunta 8.6.2016)
 • Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin ( valtuusto 22.8.2016)

5. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

 • Asioiden käsittelyssä noudatettava kaupungin työjärjestystä sekä rakennusjärjestyksen vastattava muiden kaupunkien käytäntöjä (10.6.2013)
 • Asemakaavan muuttamiseen ei ryhdytä rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi (15.9.2014 ja 8.2.2016)
 • Osa rakennettavista asunnoista myös ARA-rahoitteisia vapaarahoitteisuuden lisäksi (15.12.2014)
 • Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valitseminen oltava tasapuolista (2.2.2015)
 • Valtuustoaloite: Luottamusmiespaikkojen jakaminen oltava avointa ja tasapuolista (14.3.2016)
 • Kaupungin vuokra-asuntojen hakijoita kohdeltava tasapuolisesti (13.6.2016)
 • Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (lautakunta 8.6.2016)
 • Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (valtuusto 22.8.2016)
 • Kaupungin luottamushenkilöille maksettava mobiililaitteen käyttökorvaus vain 1 kpl/henkilö ja vasta 1.1.2017 lukien (17.10.2016)